6.000.000 تومان
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تخفیف سوپرویژه به پایان رسید.

تجهیزات استودیو

لیست تجهیزات استودیو خانه مسترینگ

تجهیزات استودیو خانه مسترینگ

RME FIREFACE 800

TC ELECTRONIC STUDIO KONNEKT 48 +REMOTE

ART PRO MPA II TUBE PRE AMP

ART PRO VLA II OPTICAL COMPRESSOR

WARM AUDIO WA76 COMPRESSOR FET COMPRESSOR

WARM AUDIO WA2A COMPRESSOR TUBE COMPRESSOR

WARM AUDIO EQP-WQ TUBE EQUALIZER

NEUMANN U87 microphone

AKG 414 XLS microphone

Rode nt5 matched pair microphone

AKG K 701 Headphone

AKG K77 Headphone

AKG K 44 Headphone

FOCAL TWIN B6 Studio monitor speakers

JBL monitor speakers

YAMAHA MONTAGE 8 Synthesizer