6.000.000 تومان
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تخفیف سوپرویژه به پایان رسید.

بیت دپت (Bit depth) در صدای دیجیتال به چه معناست؟

بیت دپت چیست؟

بیت دپت (bit depth) یا عمق بیت، بعد از مبحث سمپل ریت، جز پایه‌ای ترین مباحث تکنولوژی صدای دیجیتال به شمار می‌آید. در واقع اگر سمپل ریت را عامل تاثیر گذار بر روی دقت فرکانس‌های صدا بدانیم، بیت دپت عامل تاثیر گذار بر روی شدت( amplitude) صداهای ضبط یا تولید شده به شکل دیجیتال خواهد […]