سرمد به آسمان بنگر

سرمد به آسمان بنگر

به آسمان بنگر

ترانه، موسیقی، تنظیم و تولید: سرمد دهنادی

از آلبوم: یکی از هزاران

سبک: راک

دانلود آهنگ

متن ترانه

در    میان     کتاب‌  های     کهن
قرن   ‌ها  در  پی   چه  می‌گردی

در    هزارتوی     جنگل      تردید
بی‌   جهت   راه را  تو   گم کردی

پرسشت  یک سوال پا  برجاست
مانده    باقی   درون  ذهن  بشر

پاسخی  ساده‌ تر  نخواهی یافت
با    تعقل    به     آسمان    بنگر

به آسمان بنگر
به آسمان بنگر

دیشب    آنجا   در  آسمان   بلند
دیدم  آن خرس را  که می  رقصید

سوی     دیگر     ستاره     پروین
بی‌ستون  و  سقوط می  چرخید

شاید   آن‌  سوی  راه  شیری  ما
یک    نگاه    دگر    مرا    می‌ دید

خالق این جهان هستی کیست؟
شاید    او   نیز   ز   خود   پرسید

این  سوألی همیشه پا‌ بر‌جاست
مانده   باقی   درون   ذهن   بشر

پاسخی  ساده‌تر  نخواهی  یافت
با     تعقل   به     آسمان     بنگر

به آسمان بنگر
به آسمان بنگر
به آسمان بنگر