خانه مسترینگ

خانه مسترینگ

استودیوی شخصی سرمد دهنادی

دیترینگ

یکی از تکنیک های بسیار کاربردی در تکنولوژی صدای دیجیتال فرایند “noise shaping”  و یا همان” dithering”  است. با استفاده از این تکنیک ، یک دیسک فشرده موسیقی با فرمت ۱۶ بیت و دینامیک رنج ۹۸ دسیبل توانایی اراوه دینامیک رنجی در حدود ۱۳۰ دسیبل را خواهد داشت. حال ببینیم این تکنیک چیست و بر طبق چه قوانینی عمل می کند.