خانه مسترینگ

خانه مسترینگ

استودیوی شخصی سرمد دهنادی

تجهیزات استودیو

تجهیزات استودیو در خانه مسترینگ از مرغوب ترین برند ها بوده و کیفت بالا و نتایج کاملا استاندارد را تضمین می نمایند.

تجهیزات استودیو در خانه مسترینگ با وسواس و با در نظر داشتن بالاتریت کیفیت خروجی انتخاب گردیده است. برای مشاهده تجهیزات   بر روی دسته‌های تجهیزات کلیک کنید.

RME 24bit/192 Khz

RME 24bit/192 Khz

تجهیزات استودیو

Roland VS 700c Mixing Surface

تجهیزات استودیو

RME FireFace 800

تجهیزات استودیو

TC-Electronic Studio Konnect 48

تجهیزات استودیو

M-Audio MIDI MAN X8

تجهیزات استودیو

Neumann U87ai

تجهیزات استودیو

AKG C414 b-XLS

تجهیزات استودیو

Rode K2 Tube Microphone

تجهیزات استودیو

Rode NT5 Matched pair

تجهیزات استودیو

Universal Audio 610 MKII tube mic Pre

تجهیزات استودیو

UAD2 mastering bundle

تجهیزات استودیو

YAMAHA MOTIF XF8 Workstation

تجهیزات استودیو

YAMAHA Tyros 5-76

تجهیزات استودیو

AKG K701

تجهیزات استودیو

AKG K77

تجهیزات استودیو

AKG K44