تئوری موسیقی

تئوری موسیقی

تئوری موسیقی چیست؟. حتما خیلی از افرادی که اکنون این نوشته را میخوانند بارها از خود پرسیده باشند که تئوری موسیقی چیست و چرا باید برای فراگیری و پیشرفت در موسیقی در هر شاخه ای، تئوری موسیقی را فرا گرفت؟.

تئوری موسیقی مجموعه ای از قوانین بنیادی است که شالوده علم موسیقی را تشکیل می دهد. از اسامی نت ها تا روابط بینشان، از شیوه صحیح نگارش خط موسیقی تا قوانینی که بر اساس آن ملودی  ها شکل می گیرند وهمانند تارپود یک فرش به هم بافته می شوند. 

موسیقی دو بعد جداگانه دارد بعد علمی و بعد هنری. تئوری موسیقی بیشتر بعد علمی آن را در بر می گیرد. هر علاقه مندی که قصد پیشرف در عرصه هنر موسیقی را داشته باشد ناگزیر از فراگرفتن تئوری موسیقی است. تئوری سبب می شود دید هنرمند باز شده و انتخاب های وی از روی آگاهی باشد و از این طریق آثاری بکر و جاودانه خلق نماید. آهنگسازی بدون اطلاع از تئوری موسیقی همانند راه رفتن فردی با چشمان بسته در محیطی ناشناخته است. 

در دوره آموزش آهنگسازی و تنظیم  که در خانه مسترینگ برگزار میشود، اولین مرحله، آموزش تئوری موسیقی است تا از این طریق هنرجویان دید بازتری نسبت به ادامه مسیر به دست آورده و توانایی های علمی خویش را در ابتدای مسیر تقویت نمایند.